fazlasI ÇÜrÜtÜr .....


Alp Peyzaj

Peyzaj ve Drenaj

DRENAJ NEDİR?   DRENAJ

 

 

Bir araziyi değişik amaçlara yönelik kullanımı sağlama veya arazinin kullanımını iyileştirmek için arazide

bulunan fazla suyun araziye açılan drenaj kanalları veya özel drenaj boruları ile konturollü ve hızlı bir

şekilde arazi dışarısında bulunan su toplama yatağına atılma işlemine drenaj denir.

 

Peyzaj planlaması yapılacak alanda drenaj çok önemlidir.Drenajı yapılmayan bir bahçede çimler ve

diğer bitkiler tabanda biriken durgun sudan etkilenerek köklerde çürüme  başlayacak ve bitkiler

ölecektir.Firmamız uygulama öncesinde mutlaka drenaj sistemini projelendirmekte ve uygulamaktadır.

drenajplan       kesit       drenaj_uygulama       drenaj_boru

             PLAN                                       KESİT                                 UYGULAMA                          DRENAJ BORUSU

 

Fazla suyun arazideki olumsuz etkileri ;

*Arazi kullanımına etkisi

*Oksijen difüzyonuna etkisi

*Bitki kök gelişimine etkisi

*Topraktaki toksit madde oluşumuna etkisi

*Toprağın ısınmasına etkisi

*Topraktaki tuzlulaşmaya etkisi

*Çevreye etkisi

Drenaj sorunları ;

Arazi üzerindeki fazla suyun çok uzun süre içinde arazi yüzeyinde ve altında kalması durumunda çıkan sorunlardır.

 

A)Yüzey Drenaj Sorunları:

Arazi yüzeyinde oluşan göllenme ve ıslaklık durumunda oluşan drenaj sorunudur. Düşük eğimli ve taban arazilerde görülmektedir.

ii-yüzey drenaj sorununa neden olan faktörler:

* Yağış suları

* Yüzey altı ve Yüzey üstü akışlar

* Taşkınlar

* Sulama suyu

B)Yüzey Altı Drenaj Sorunları:

Toptak yüzeyinde göllenme ve herhangi bir drenaj sorunu olmamakla birlikte bitki kök bölgesinde yer altı suyunun yükselmasi sonucu oluşan drenaj

sorunudur. Bu durumda üstte su birkmesi görülmeyebilir. Su yüzey altında, birktiğinden bitki kök bölgesinde çürümeye yol açar. sayfa başı>>>