tarz yaratIr...


alppeyzaj

Peyzajda Park ve Bahçe sitilleri

KLASİK SİTİL

 

Klasik sitilde, mekan düzenlemesi geometrik bir düzen içinde yapılır;düz çizgiler, dik açılar ve keskin köşeler ile mutlak bir simetri hakimdir.

17. ve18. yüzyılda hakim olmuş bir bahçe sitilidir.Daha çok,zengin sitilidir ve bu bakımdan da pahalıdır.Şekillendirilmiş ve budanmış bitkiler kullanılır.

Bu sitilin en muhteşem örneğini Andre Le Notre, Versailles park planlamasında vermiştir.Bu tarz bahçeler Osmanlı devletinin son dönemlerinde Batılılaşmanın etkisiyle özellikle saray bahçelerinde uygulanmıştır.Dolmabahçe sarayı ve Beylerbeyi sarayı bunlara örnek verile bilir.

 

DOĞAL SİTİL

 

Klasik sitilin tam tersine doğa, ana konu olarak ele alınır; bahçe ve parka flora hakimdir; doğada engüzel doğal tablo aranır ve o yaratılmağa çalışılır.

Bu sitil, simetriden, geometrik düzenden, onun düz, dik hatlarından ve keskin köşeli sahalarından uzaktır. Doğaya benzeme duygusu Uzak doğu bahçeciliğinden alınmıştır; bu anlayış İngiltere'de gelişmiş tüm Avrupaya ve buradanda Dünyaya yayılmıştır.

 

KARMA SİTİL

 

Bu tarz sitilde klasik ve doğal bahçe sitilinin bir karışımıdır.Ancak bu sitil ile zevkli ve estetik bir mekan düzenlemesi yapabilmek için bunun çok iyi ve dikkatli kullanılması, mekanın klasik ve doğlal parçaları arasında uyumlu bir kombinasyonun kurulması şarttır.


YUKARDAKİ SİTLLERDEN DEĞİŞİK BAHÇE TASARIM TİPLERİ OLUŞTURULMUŞTUR

 

AKDENİZ BAHÇESİ :

 

Akdeniz tarzı tüm dünyada popülerdir.Özellikle yazın sıcak ve kurak olduğu, kışın ılıman geçen yerlerde uygulanır.Akdeniz bahçesinde gölge ve güneş dengesi sağlanmaya çalışılır.Yemek yemek ve dinlenmek için iç bahçeler kullanılır. Fayanslar, pişmiş toprak saksılar ve beyaz yüzeyler bu tarza özgüdür.Bu tip bahçenin bitkileri kuraklığa dayanıklı olmalıdır. Genelde herdem yeşil bitki kullanılmalı kışın renk, yazın gölge oluşturmalıdır. Parlak renklere yer vermelidir. yoğun güneş ışığı bu renkleri yumuşatacaktır.

     

 

ZEN BAHÇESİ:

 

        Japon Zen bahçeleri birer yalınlık şaheseridir.Bu bahçeler Japonya'da huzur veren,ruhsallığı geliştiren ve bütünlük duygusu yaratan mekanlar olarak kabul edilir. Bir zen bahçesi genellikle çakıl taşı (ya da kum) ve kaya karışımıdır.  Kayalar çakıl taşı denizinde yer alan adalardır ve çakıl taşları adalara çarparak kırılan dalgaların etkisini yaratacak biçimde yerleştirilir. Bitkiler bu tarz bahçelerde belirli rolleri vardır ve asla kontrolsüz büyümelerine izin verilmez doğal yapısını koruyacak şekilde küçültülür.Bonzai, Suiseki, Penjing ; (fikirleri hep doğayı taklit etmekten türemiştir.Su öğesi bu bahçelerde önemli yer tutar küçük göller ve minik şelaleler geri planda ruhu dinlendiren, huzurlu bir ses yaratırlar. Kısaca su, bitkiler, kaya ve çakıl taşları doğanın biçimini koruyacak şekilde kullanılır ve yapaylık sözkonusu değildir.Bahçede minyatürize bir doğa parçasını görürsünüz.

             

       Bonsai; özel tekniklerle ağaçların saksılar içinde budanarak ve bodurlaştırarak büyütülmesi sanatıdır.

       Suiseki; dağa, göle, vadiye kısaca doğanın herhangi bir biçimine benzeyen, estetik biçimli ve bakanı doğaya taşıyan bir uğraştır.

       Penjing; 2000 yıllık bir geçmişi olan ve bonsai sanatına ilham olan, Çin'de doğmuş bir sanattır.

Günümüz mimarlarının proje maketlerine benzer yönleri vardır. Penjing'te doğal manzaralar gerçek materyaller kullanılarak oluşturulmaktadır. Yaşayan ve küçültülmüş gerçek ağaçların gölgesinde meditasyon yapan insan heykelcikleri (genellikle budist rahipler ) veya etrafındaki keçilerini otlatan çoban figürleri yaygındır. Bu sanatta boyutlar çok önemlidir. İmgeler, kullanılan ağaçlarla orantılı olmalıdır.(Vikipedi, özgür ansiklopedi)

 

bonsai    suiseki   penjing

 

İÇ BAHÇELER :

İç bahçeler Romalılar zamanından beri vardır.Ortaçağ manastır bahçeleriyle en popüler zamanlarını yaşadılar.Bu bahçelerin özelliği, bahçenin bir bölümünün evin yada yakınındaki bir binanın duvarıyla çevrili olmasıdır. Mahremiyet sağlarlar,Geleneksel olarak kare yada dikdörtgen şeklindedir.

Türk'lerde bahçecilik islamiyetin etkisiyle mahremiyet sağlaması açısından iç bahçeler (avlu bahçeler) şeklinde olmuştur.Dış mekan eğlenceleri için idealdirler.

 

              

KIR BAHÇELERİ :

Kır baçesi tarzı Formel (klasik) sitlle ilişkilidir. Formel bahçeler sürekli gözetim altında tutulurken kır bahçeleride bitkilerin serpilip büyümesine izin verilir.Sert çizgiler yok edilerek doğal bir görünüm yaratılır.Kokulu çiçeklere, meyve ağaçlarına ve diğer ağaç ve çalılara bu bahçe tipinde yer verilir.Ayrıca otandik görünen malzemelere yer verilerek eski moda bir görünüm oluşturulur.Kır bahçelerinin doğallığı insanın  ruhunu okşar ve insanın stresini alır.

             

 

BAHARAT BAHÇELERİ:

Baharat bahçeleri genellikle büyük bahçelerin bir bölümünü kapsamakla birlikte, tamamen baharat bitkilerinin yetiştirildiği bahçeler şeklindede olabilirler.Baharat bahçeleri yanlızca dekoratif olmakla kalmaz, yenilebilecek ya da ilaç hazırlanabilecek geniş bir bitki seçeneği sunarlar.

  Bunun dışıda yapılışlarına ve tarzlarına göre Kaya bahçesi, Kaktüs bahçesi (çöl bahçesi), Çatı bahçeleri, Çok yıllık otsu bitkilerden oluşan perenial bahçeler, su bitkilerinin ve suyun kullanıldığı su bahçeleri, düz ve çizgisel hatların ve kübik şekillerin kullanıldığı yalın ve az rengin kullanıldığı modern bahçeler de vardır.

            

                                                                                               Sayfa başı >>>>